Vjerski odgoj provodi se u prostorijama vrtića kao kraći program integriran u redovan program po osam sati tjedno (sat traje 35 min) utorkom i četvrtkom i to u četiri mješovite odgojne skupine  – Tići, Gaunići, Ribice i Bubamare. Program provoditi odgojiteljica u vjeri sa završenim Katehetskim institutom KBF- u Zagrebu i magisterijem na fakultetu Pedagoških znanosti Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica na papinskom sveučilištu Salezianum u Rimu i mandatom dijecezanskog biskupa: Ivanka Peranić.

Osim osnovnih razvojnih zadaća čiji se ciljevi potiču kroz sve aktivnosti u vrtiću, program vjerskog odgoja obuhvaća i DUHOVNI RAZVOJ kao sastavni dio cjelokupnog razvoja djeteta.

Zadaće duhovnog razvoja su:

  • njegovati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta,
  • zadovoljavati potrebu za pripadanjem i ljubavlju te temeljeći na tom iskustvu omogućavati iskustvo Boga
  • metodama igre omogućavati djetetu doživljaj i temeljnu poruku Evanđelja

 

Odabir tematskih jezgri i sadržaja ostvaruje se kroz praćenje liturgijske godine i specifičnih interesa djece i njihovih potreba. Također su planirani sadržaji iz vjerskog odgoja koordinirani s ostalim planiranim temama.

Odgojiteljica u vjeri: Ivanka Peranić