Donosimo Odluke s 37. sjednice Upravnog vijeća održane dana 11. svibnja 2022.godine:

 

– Verifikacija zapisnika s 28. do 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja

– Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o usvajanju Sigurnosno-zaštitnih  mjera i protokola postupanja u rizičnim situacijama

– Odluka o VII. Izmjeni i dopunama Pravilnika o radu Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

– Odluka o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi

– Odluka o usvajanju Posebni program – sportski program integriran u redoviti 10-satni program za djecu od 4. godine do polaska u školu.