Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  odgojitelj:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačica/servirka:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.