Poštovani roditelji,

Dječji vrtić „Carić“ u pedagoškoj godini 2022./2023. planira organizirati Posebni sportski program za djecu od četvrte godine do polaska u školu u cjelodnevnom redovitom programu. Radi se o novom posebnom programu dječjeg vrtića, jer smo unatrag nekoliko godina uvidjeli potrebu za obogaćivanjem našeg općeg programa dodatnim posebnim sadržajima koji odgovaraju potrebama suvremenog djeteta i djetinjstva.

Na temelju iskazanog interesa bit će formirana jedna mješovita odgojna skupina u kojoj su zaposlene dvije odgojiteljice i profesor kineziologije. Voditeljice programa su odgojiteljice educirane za kvalitetnu organizaciju i primjenu kinezioloških aktivnosti, odnosno usvajanje specifičnih znanja i vještina iz kineziološke edukacije za poučavanje kinezioloških aktivnosti u posebnim sportskim programima s djecom rane i predškolske dobi.

Roditelji djece uključene u posebni sportski program će plaćati redovnu cijenu vrtića uz dodatno plaćanje od 200,00 kuna.

Sami treninzi provodit će se četiri dana u tjednu po 40-55 minuta dnevno, u sportskoj dvorani i na dvorištu dječjeg vrtića.

Upis u posebni sportski program utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, pri čemu starije dijete ima prednost u odnosu na mlađe dijete.

Svrha sportskog programa je stvaranje optimalnih uvjeta u kojima će dijete slobodno i radosno razvijati svoje motoričke sposobnosti i svijest o potrebi zdravog življenja, očuvanja zdravlja organizma, pravilne prehrane i adekvatnog kretanja te odrastati u svestranog i odgovornog člana društva.

Specifični cilj programa jest utjecati na cjelovit razvoj djeteta putem intenziviranih sportskih aktivnosti i sadržaja, unapređujući djetetove funkcionalne motoričke sposobnosti i usvajanje motoričkih znanja, sukladno njegovim razvojnim sposobnostima, a istodobno utjecati na razvoj svijesti djeteta o ulozi i značenju svrhovitog tjelesnog kretanja i svakodnevnog vježbanja na sadašnji, ali i budući stil života i zdravlje.

Kako bi za iduću pedagošku godinu mogli planirati organizaciju programa, molimo da ispunite ANKETNI UPITNIK ukoliko želite upis djeteta u navedeni program.

Upitnik je potrebno ispuniti od 9. do 17. lipnja 2022. godine.