Poštovani roditelji,

Dječji vrtić „Carić“ u pedagoškoj godini 2022./2023. planira organizirati Posebni program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte godine do polaska u školu u cjelodnevnom redovitom programu.

Na temelju iskazanog interesa bit će formirana jedna mješovita odgojna skupina. Voditeljice programa su odgojiteljice educirane za provedbu ranog učenja engleskog jezika u dječjem vrtiću koje će s djecom komunicirati i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Roditelji djece uključene u program ranog učenja engleskog jezika će plaćati redovnu cijenu vrtića uz dodatno plaćanje od 200,00 kuna.

Upis u program ranog učenja engleskog jezika utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, pri čemu starije dijete ima prednost u odnosu na mlađe dijete.

Našim Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje među kojima je i komunikacija na stranim jezicima. Predškolska dob je zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika.

Program se temelji na zadaćama humanističke koncepcije odgojno obrazovnog rada pri čemu je naglasak na razvijanju senzibiliteta djeteta za engleski jezik, motivaciji za situacijsko učenje riječi (pozdravljanje pri dolasku u vrtić, igre, presvlačenje, hranjenje i sl.), usvajanju engleskog vokabulara te razvijanju vještina komunikacije na engleskom jeziku (pjesmice, brojalice, igrokazi …).

Vrtićko poticajno okruženje omogućuje djeci da engleski jezik usvoje spontano, situacijski, kroz svakodnevne aktivnosti u interakciji s  drugom djecom i odraslima. Sadržaj i aktivnosti rada planirat će se u skladu s interesima i potrebama djeteta, a polaziti će od aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih događanja, blagdana i drugo.

Kako bi za iduću pedagošku godinu mogli planirati organizaciju programa, molimo da ispunite ANKETNI UPITNIK   ukoliko želite upis djeteta u navedeni program.

Upitnik je potrebno ispuniti od 9. do 17. lipnja 2022. godine.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!