Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023. se može preuzeti na donjem linku.

ODLUKA O UPISU

Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave odluke o upisu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića.

Prijave koje ne ispunjavaju formalni uvjet upisa u dječji vrtić nalaze se na donjem linku.

Prijave

Obavještavamo roditelje koji su podnijeli prijavu za upis djece u program predškole (tzv. mala škola)  da su sva djeca primljena.

Prije upisa djeteta u dječji vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti inicijalni razgovor sa stručnim povjerenstvom dječjeg vrtića.

Roditeljima će se putem elektroničke pošte dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi. Dijete ne može početi pohađati dječji vrtić dok se ne ispune sve gore navedene obveze.