Obavijest o izboru kandidatkinje

temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto „Odgojitelj“

(1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 5 mjeseci)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Odgojitelja“ temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 23. svibnja 2022.godine primi Ana Maria Petković.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.