Donosimo Odluke s 39. sjednice Upravnog vijeća održane dana 5. srpnja 2022.godine: