Poštovani roditelji! 

Potpisivanje Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta  za djecu primljenu u Dječji vrtić „Carić“ održat će se 29. kolovoza 2022. godine (ponedjeljak) od 15:30 do 16:30 sati u prostorijama dječjeg vrtića.

Podsjećamo vas da su roditelji ugovore s dječjem vrtićem dužni sklopiti do tog datuma. Nakon tog datuma, smatrat će se da su roditelji odustali od upisa.

Ugovor potpisuju oba roditelja.

Preduvjet za potpisivanje ugovora je da roditelj/skrbnik dječjem vrtiću dostavi:

– potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,

– za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, medicinsku dokumentaciju i dr.)

Bez dostave tražene dokumentacije ne može se potpisati ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta. 

Roditeljski sastanci za roditelje novoupisane djece (jaslice) održat će se 1. rujna 2022. godine (četvrtak) u 16:00 sati. Mole se roditelji da dođu s djecom.

Dolazak novoupisane djece počinje 5. rujna 2022. godine (ponedjeljak) prema unaprijed dobivenom rasporedu.