Obavijest o izboru kandidatkinje

na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto „Zdravstveni voditelj“

(1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Zdravstvenog voditelja“ na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 18. srpnja 2022. godine primi Martina Alšić Vidušin.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.