Donosimo Odluke s 42. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. rujna 2022.godine: