Povodom Svjetskog dana čistih ruku 15. listopada, kroz zabavne igre i aktivnosti u našoj skupini prisjetili smo se pravila higijene i važnost pranja ruku. Gledali smo video te čitali slikovnicu o Prljeku i Mrljeku. U likovnom centru djeca su sama izrađivala bakterije te su tako vizualizirala što se sve nalazi na našim rukama ako ih ne peremo redovito. Napravili smo i pokus pomoću sapuna i papra kako bi djeca vidjela kako bakterije “bježe”. Uz pomoć navedenih aktivnosti djecu smo poučili o važnosti pravilnog pranja ruku.

Odgojiteljice: Marina Badurina i Anita Badurina-Tomić