Naša odgojna skupina obilježila je dječji tjedan, tradicionalnu godišnju akciju posvećenu djeci. Aktivnosti su vođene pod prepoznatljivim motom Dječjeg tjedna: “Ljubav djeci prije svega”. U razdoblju od 3. listopada do 7. listopada 2022. godine djeca su učila i razvijala svijest o svojim pravima. Spomenuli smo “Konvenciju o pravima djeteta” i potrebi poštivanja dječjih prava u zemljama diljem svijeta. Otvorena je rasprava među djecom “Što je moje pravo”?, obradili smo temu “Moja obitelj”, kao i slikovnicu “Čemu služi mama? Čemu služi tata?”. Dječje izričaje o njihovim pravima kao i crteže obitelji smo upotrijebili za izradu plakata “Dječji tjedan”.

Odgojiteljice: Elvira Dabo i Katica Zubović