Nakon svjetske pandemije i socijalnog distanciranja diljem svijeta, važno je djeci pokazati mogućnost konstruiranja, uspostavljanja i održavanja socijalnih odnosa kao i doprinosa zajednici u kojoj žive a i šire. Naš dječji vrtić „Carić“ započeo je sa sudjelovanjem u projektu „Škole za Afriku“ u kojem smo djecu upoznali sa različitostima, tolerancijom, potrebi međusobnog pomaganja i empatijom. U našoj sobi dnevnog boravka konsturirali smo „Kutić za Afriku“ i govorili smo o Međunarodnom danu svjetskog pomaganja koji se tradicionalno održava 26. listopada, u kontekstu ovoga projekta. Obradili smo također i priču „Cvrčak i mrav“ i s djecom došli do zaključka da pomaganjem dolazimo do onoga dobroga u sebi. Napravili smo daljnju razradu na koji način ćemo pomoći djeci iz Afrike kroz prikupljanje novčanih sredstava, o kojoj ćete čuti u nastavku naših aktivnosti!

Odgojiteljice: Elvira Dabo i Katica Zubović