20.04.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – ODGOJITELJ

Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. ožujka 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja: Anita Škulić iz Zubovića na neodređeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.

21.03.2022. – Objava natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

23.02.2022. – Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 23. veljače 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 7. veljače 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja: Anita Škulić iz Viškova na određeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.

10. prosinca 2020. – OBAVIJEST o upisu djece u dječji vrtić

10. prosinca 2020. Poštovani roditelji! Ovim vas putem obavještavamo da će se upisi u dječji vrtić provoditi elektroničkim putem. Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem elektroničke pošte, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran)  poštom ili putem poštanskog sandučića u dječjem vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.  JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U JASLIČNU SKUPINU ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U JASLIČNU SKUPINU

16.11.2021.- ODLUKA o covid potvrdama

Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

04.09.2021. – Upute i protokoli za rad Dječjeg vrtića Carić za pedagošku godinu 2021./2022.

Poštovani roditelji! Od ponedjeljka 4. listopada 2021. godine otvaramo glavni ulaz našeg dječjeg vrtića. Molimo Vas da pažljivo pročitate dolje navedene Upute i protokole koje smo pripremili te da ih se pridržavate. Naše se upute baziraju na Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021/2022. koje je objavio HZJZ (https://mzo.gov.hr/vijesti/upute-za-sprjecavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-covid-19-vezano-uz-rad-predskolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2021-2022-26-08-2021/4506). Kreirajući ih, trudili smo se u naše upute unijeti ono najbitnije, no isto smo tako neke mjere prilagodili mogućnostima našeg vrtića. Vjerujemo da se zajedno možemo nositi s izazovima koje pred nas stavljaju ovi posebni uvjeti rada te da ćemo, unatoč svemu, kvalitetno surađivati kako bi djeci osigurali što veseliju svakodnevicu. Upute za dovođenje djece   Mole se roditelji/skrbnici: da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev,  povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s  COVID-19, da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu

10.06.2021. – Rezultati upisa

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. se mogu preuzeti na donjem linku. REZULTATI UPISA Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića. Ovim putem obavještavamo roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis djece u program predškole (tzv. mala škola) da su sva djeca primljena. Prije prijema djeteta u vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti, inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Roditeljima će se putem elektroničke pošte dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi. Dijete ne može početi pohađati vrtić dok se ne ispune sve gore navedene obveze.

10.05.2021. – Upisi u pedagošku godinu 2021./2022.

JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“, NOVALJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021. /2022. ZAHTJEV ZA UPIS JAVNA OBJAVU ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU (MALA ŠKOLA) ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE - Zahtjev se podnosi isključivo za djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine