javna objava

28.11.2022. – Objava natječaja

28.11.2022. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/pripravnik - edukacijski – rehabilitator ili logoped: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme   Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

12.10.2022. – Objava natječaja

12.10.2022. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/pripravnik - edukacijski – rehabilitator ili logoped: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

18.07.2022. – Objava natječaja

Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto  zdravstveni voditelj (m/ž): 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme   Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačica (m/ž): 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme   Natječaj za  zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika/pripravnika: edukacijski – rehabilitator ili logoped (m/ž): 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme    Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

10.06.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – SPREMAČICA/SERVIRKA

Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica/servirka“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto Spremačice/servirke temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 23. svibnja 2022.godine primi Mirjana Dabo. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

08.06.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – ODGOJITELJ

Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 5 mjeseci) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Odgojitelja“ temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 23. svibnja 2022.godine primi Ana Maria Petković. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

20.04.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – ODGOJITELJ

Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. ožujka 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja: Anita Škulić iz Zubovića na neodređeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.

21.03.2022. – Objava natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

23.02.2022. – Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 23. veljače 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 7. veljače 2022. godine primi sljedeća kandidatkinja: Anita Škulić iz Viškova na određeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da je kandidatkinja obaviještena o rezultatima natječaja.

10. prosinca 2020. – OBAVIJEST o upisu djece u dječji vrtić

10. prosinca 2020. Poštovani roditelji! Ovim vas putem obavještavamo da će se upisi u dječji vrtić provoditi elektroničkim putem. Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem elektroničke pošte, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran)  poštom ili putem poštanskog sandučića u dječjem vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.  JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U JASLIČNU SKUPINU ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U JASLIČNU SKUPINU