ODLUKE SA 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

31.8.2021. Donosimo Odluke sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2021.godine: Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

ODLUKE SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

16.7.2021. Donosimo Odluke sa 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. srpnja 2021.godine. Odluka o poništenju natječaja odgojitelj Odluka polugodišnji izvještaj o izvršenju FP za prvo polugodište 2021.g. Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto