11.05.2022. – Odluke sa 37. sjednice Upravnog vijeća

Donosimo Odluke s 37. sjednice Upravnog vijeća održane dana 11. svibnja 2022.godine:   - Verifikacija zapisnika s 28. do 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja - Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o usvajanju Sigurnosno-zaštitnih  mjera i protokola postupanja u rizičnim situacijama - Odluka o VII. Izmjeni i dopunama Pravilnika o radu Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi - Odluka o usvajanju Posebni program - sportski program integriran u redoviti 10-satni program za djecu od 4. godine do polaska u školu.

20.04.2022. – Odluke sa 35. sjednice Upravnog vijeća

Donosimo Odluke s 35. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. travnja 2022.godine: - Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“,Novalja - Odluka o Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja - Odluka o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023.

18.03.2022. – Odluke sa 34. sjednice Upravnog vijeća

18.3.2022. Donosimo Odluke sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. ožujka 2022.godine: - Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja za 2021. godinu - Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja - Odluka o objavi natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja