upravnoVijece

28.11.2022. – Objava natječaja

28.11.2022. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/pripravnik - edukacijski – rehabilitator ili logoped: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme   Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

02.11.2022. – Odluke s 43. sjednice Upravnog vijeća

ODLUKE S 43. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 2.11.2022.  Donosimo Odluke s 43. sjednice Upravnog vijeća održane dana 2. studenoga 2022.godine: Verifikacija zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja Odluka o donošenju   II.  Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu  Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o poništenju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju Financijskog plana za 2023.godinu i projekcija plana za 2024. i 2025.godinu              

12.10.2022. – Objava natječaja

12.10.2022. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/pripravnik - edukacijski – rehabilitator ili logoped: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

30.09.2022. – Odluke s 42. sjednice Upravnog vijeća

Donosimo Odluke s 42. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. rujna 2022.godine:   Verifikacija zapisnika s 39., 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja Odluka o poništenju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi  Odluke o donošenju Godišnjeg plana i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja              

31.08.2022. – Odluke s 41. sjednica Upravnog vijeća

Donosimo Odluke s 41. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2022.godine: Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Odluka o donošenju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2021./2022.

31.08.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – SPREMAČICA

Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Spremačice“ na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 18. srpnja 2022.godine primi Andreja Jeličić. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

31.08.2022. – OBAVIJEST o izboru kandidatkinje – ZDRAVSTVENI VODITELJ

Obavijest o izboru kandidatkinje na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Zdravstveni voditelj“ (1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Zdravstvenog voditelja“ na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 18. srpnja 2022. godine primi Martina Alšić Vidušin. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.