OBJAVA NATJEČAJA 27.09.2021.

27.9.2021. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik – pedagog: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (31.08.2021.)

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 20. srpnja 2021. godine prime sljedeće kandidatkinje: Elvira Dabo, Ivona Lulić, Ana Matak na neodređeno puno radno vrijeme i Minea Matošić na određeno puno radno vrijeme. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su sve kandidatkinje obaviještene o rezultatima