DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

omogućio je pravo na pristup informacijama sukladno

ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA(NN 25/13 i 85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pisani zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

  • Dječji vrtić Carić, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja
  • putem elektronske pošte: info@vrtic-caric.hr
  • telefaksom: 053/662-269

Zahtjev se može predati u uredu ravnatelja Dječjeg vrtića Carić, Novalja
Službenica za informiranje, Marina Badurina, odgojitelj
Tel./fax.: 053/662-269
e-mail: info@vrtic-caric.hr

Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.g.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.g.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.g.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.g.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.g.