REDOVITI PROGRAMI

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, a odvija se kroz:
– Cjelodnevni 8-satni program za djecu jasličke dobi
– Cjelodnevni 8-satni program za djecu vrtićke dobi
– Poludnevni 6-satni program za djecu vrtićke dobi
Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. godine do polaska u školu).

POSEBNI PROGRAMI

Program katoličkog vjerskog odgoja
Sustavan predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i vjerski odgoj.
Program katoličkog vjerskog odgoja provodi se u svim vrtičnim odgojnim skupinama, na osnovi provedene ankete među roditeljima, a voditeljica je odgojiteljica u vjeri Ivanka Peranić. U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja, cilj je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga, u suradnji s roditeljima.

RANO UČENJE STRANOG JEZIKA

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci od 4. godine života do polaska u školu. Program se ostvaruje u sklopu primarnog osmosatnog programa u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini, na osnovi provedene ankete među roditeljima. Program vode stručno osposobljene odgojiteljice-voditeljice predškolskog programa engleskog jezika: Dajana Obranović i Anita Badurina-Tomić. Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je upoznati djecu s engleskim jezikom i pripadajućom kulturom kroz igru i svakodnevne situacije te omogućiti djeci da u spontanoj interakciji na njima prikladan i zanimljiv način razviju motivaciju za usvajanje stranog jezika.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem u predškolskoj ustanovi nudi se program predškole. Ovaj Zakonom predviđen minimalni program predškolskog odgoja provodi se s djecom u godini pred polazak u školu. Radi se o skraćenom programu, koji se provodi izvan redovitog 8-satnog programa ili integriranog u redovan program u trajanju od 250 sati, s naglaskom na pripremi djece za školu.