Zaposlenici vrtića

RAVNATELJICA: Sandra Karavanić, prof. pedagogije
PSIHOLOG:  Marija Lisica, magistra psihologije
PEDAGOG: Julia Radoslović, magistra pedagogije
ODGOJITELJICA U VJERI: Ivanka Peranić, dipl. kateheta

ODGOJITELJI  U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022.:

Odgojno – obrazovna  skupina  Leptirići

 • Katarina Bošnjaković
 • Patricija Šonje

Odgojno – obrazovna  skupina Pčelice

 • Ana – Marija Cimperman
 • Petra Antunović

Odgojno – obrazovna  skupina Zvjezdice

 • Ana Lazanja
 • Minea Matošić

Odgojno – obrazovna  skupina Pužići

 • Jelena Škunca
 • Ana Maria Petković

Odgojno – obrazovna skupina Ribice

 • Marina Tončić
 • Karmen Šuljić – Supić

Odgojno – obrazovna skupina Bubamare

 • Marina Badurina
 • Ana Matak
 • Lucija Najev, pomoćnik za njegu, skrb i pratnju

Odgojno – obrazovna skupina Gaunići

 • Katica Zubović
 • Elvira Dabo

Odgojno – obrazovna skupina Tići

 • Anita Badurina – Tomić

OSTALI ZAPOSLENICI:

Ante Šanko – kuhar
Ivana Smojver – pomoćna kuharica
Mirjana Dabo – spremačica/servirka
Irena Šanko – spremačica
Biserka Šestan – spremačica
Ivana Puklin – spremačica