OBAVIJEST O POČETKU RADOVA

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA „CARIĆ“

 

Dana 21. siječnja 2020. potpisan je Ugovor o građenju za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ između dječjeg vrtića „Carić“ i Izvođača, tvrtke ROJE GRADNJA d.o.o. iz Vukovara. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prema projektu provodit će Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan iz Rijeke, a opremanje objekta vršit će ENERGO-TEHNA d.o.o. iz Svete Nedelje.

Potpisivanju ugovora s izvođačima, prethodile su aktivnosti izrade projekte dokumentacije, prijave na natječaj iz mjere 7, tipa operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., provedbe javne nabave i odabira izvođača radova.

Dječji vrtić „Carić“ osnovan je 2. lipnja 1998. godine i od tada djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put 3. Zbog nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine, dječjem vrtiću su dograđene još dvije skupine, vrtićna i jaslična. Današnji dječji vrtić svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina u prostorima od preko 1 500 m2, a zaposleno je 20 djelatnika. Kako rast razvojnog potencijala grada Novalje prati i porast broja stanovnika odnosno broja djece prepoznata je potreba stvaranja uvjeta kojima bi se svoj djeci osigurala kvalitetna usluga predškolskog odgoja.

S ciljem poboljšavanja životnih uvjeta i temeljnih usluga u predškolskom odgoju i obrazovanju, poboljšanja kvalitete života mještana, poticanja rasta i društveno-ekonomske održivosti, Grad Novalja kao osnivač dječjeg vrtića „Carić“ pokrenuo je projekt Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Carić.

Projekt uključuje dogradnju:

  • dvije jaslične jedinice,
  • višenamjenske dvorane,
  • samostalne kuhinje,
  • prostorije za djelatnike,
  • te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700m2 bruto površine.

U tablici 1. je prikazano trajanje provedbe projekta, a u tablici 2. su prikazani izvori sufinanciranja

Tablica 1. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Početak projekta 10.siječnja 2019.
Planirano vrijeme trajanja provede projekta 24 mjeseca
Početak radova rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića „Carić“ 10. veljače 2020.

Tablica 2. IZVORI SUFINANCIRANJA

Sveukupno ugovoreni iznos 13.343.219,76 kn sa PDV-om
Izvor sufinanciranja Iznos sufinanciranja
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 5.802.888,00 kn
Grad Novalja 7.540.331,76 kn