UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

22. svibnja 2020.

JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“, NOVALJA ZA PEDAGOŠKU 2020. /2021. GODINU

ZAHTJEV ZA UPIS

JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU (MALA ŠKOLA)

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
        – Zahtjev se podnosi isključivo za djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine.