21.12.2021.

Donosimo Odluke sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane dana 21. prosinca 2021.godine:

– Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto – stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću Carić, Novalja

– Odluka o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću Carić, Novalja

– Odluka o usvajanju Programa odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predšklske dobi Dječjeg vrtića Carić, Novalja