Donosimo Odluke s 35. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. travnja 2022.godine:

Odluka o zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“,Novalja
Odluka o Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja
Odluka o planu upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Carić“, Novalja za pedagošku godinu 2022./2023.