28.11.2022.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik/pripravnik – edukacijski – rehabilitator ili logoped:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj:

2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.