25.05.2021. – Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 25. svibnja 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj predškolske djece temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 10. svibnja 2021.godine prime Tina Kurilić i Ana Lazanja. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

05.03.2021. – OBAVIJEST O ODLUCI O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik-logoped

5.3.2021. Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2021.godine donijelo je: Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

19.02.2021. – Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto Odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 14. siječnja 2021. godine primi Tina Kurilić na godinu dana te Andrea Borović i Julia Radoslović do 30.6.2021.godine. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.