03.02.2021. – Obavijest o odluci o objavi natječaja za radno mjesto stručni suradnik – LOGOPED

3.veljače 2021. Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ , broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2021.godine donijelo je: Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

13.01.2021. – Obavijest o odluci o poništenju natječaja

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021. godine, objavljuje Odluku o poništenju natječaja Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.

13.01.2021. – Obavijest o odluci o objavi natječaja za radno mjesto ODGOJITELJ

13.1.2021. Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ , broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021.godine donijelo je: Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

12.01.2021. – Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica/servirka“

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 12. siječnja 2021. godine s 4 (četiri) glasova „ZA“ je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Spremačica/servirka“ (m/ž) temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Mirjana Dabo. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

12.01.2021. – Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica“

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 12. siječnja 2021. godine s 4 (četiri) glasova „ZA“ je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto „Spremačica“ (m/ž) temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Ivana Puklin. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

21.12.2020. – Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“

Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2021.godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Lucija Najev. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

21.12.2020. – Objava natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto stručni suradnik-logoped Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto zdravstveni voditelj Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica/servirka Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica

08.12.2021. – Objava natječaja

  Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto odgojitelj Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica/servirka Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica Natječaji su objavljeni dana 8. prosinca 2020.godine istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je od 8. do 16. prosinca 2020.g.