Arhiva

27.09.2021. – Objava natječaja

27.9.2021. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj: 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik – pedagog: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

REZULTATI UPISA (10.06.2021.)

REZULTATI UPISA 10.6.2021. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. se mogu preuzeti na donjim linkovima. REZULTATI UPISA    -  JASLIČNE SKUPINE REZULTATI UPISA    -  VRTIĆNE SKUPINE

OBAVIJEST ZA RODITELJE

OBAVIJEST RODITELJIMA O MOGUĆNOSTI UPISA U POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 8.srpnja 2020. Dragi roditelji, obaviještavamo vas čija su djeca upisana u naš dječji vrtić, a koja imaju 4 ili više godina, ukoliko ste zainteresirani za premještaj vašeg djeteta u Posebni program ranog učenja engleskog jezika koji će se odvijati u sklopu redovitog osmosatnog programa u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini, možete to učiniti do petka 17. srpnja 2020. godine. POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  (LETAK) Ukoliko ste zainteresirani za navedeno, molimo pošaljite ispunjeni zahtjev na mail adresu dječjeg vrtića: djecji.vrtic.caric.novalja@gs.t-com.hr OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PREMJEŠTAJ 

OBAVIJEST ZA RODITELJE

OBAVIJEST ZA RODITELJE 7. srpnja 2020. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA Dragi roditelji, Dječji vrtić „Carić“ u novoj pedagoškoj godini 2020./2021. uvodi Posebni program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte godine do polaska u školu u cjelodnevnom redovitom programu. Na temelju iskazanog interesa biti će formirana jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina s ukupnim brojem djece do 22. Skupina se formira do 1. rujna 2020. godine, a započeti će s provođenjem redovitog programa 1. listopada 2020.godine. Voditeljice programa su odgojiteljice educirane za provedbu ranog učenja engleskog jezika u vrtiću koje će s djecom komunicirati i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Roditelji djece uključene u program ranog učenja engleskog jezika će plaćati redovnu cijenu vrtića uz dodatno plaćanje od 200,00 kuna. Upis u program ranog učenja engleskog jezika utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, pri čemu starije dijete ima prednost u odnosu na mlađe dijete. Našim Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje među kojima je i komunikacija na stranim jezicima. Predškolska dob je zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika.

Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića Carić napreduju sukladno utvrđenoj dinamici izvođenja i bit će završeni u ugovorenom roku

Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića Carić napreduju sukladno utvrđenoj dinamici izvođenja i bit će završeni u ugovorenom roku Rekonstrukcijom - dogradnjom dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ prema projektu koji je izradio ATELIER Ivan Bačić d.o.o., formira se novi objekt osnovan kao dio vrtića namijenjen najmlađoj dobi, novim prostorijama za rad te višenamjenskoj dvorani, čime vrtić dobiva sve potrebne sadržaje modernog vrtića. Projekt uključuje dogradnju: dvije jaslične jedinice, višenamjenske dvorane, samostalne kuhinje, prostorije za djelatnike, te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700m2 bruto površine. Pet mjeseci od početka izvođenja građevinskih radova, radovi na rekonstrukciji – dogradnji dječjeg vrtića Carić u fazi su građevinsko obrtničkih radova. Trenutno se vrše elektroinstalaterski radovi polaganja elektroenergetskih kablova, strojarski radovi, vodoinstalaterski radovi te radovi na konstrukciji objekta što uključuje oblaganje vanjskih i unutarnjih zidova. Dovršeni su radovi konstrukcije objekta i hidroizolacije krova. Paralelno sa izvođenjem radova dogradnje objekta dječjeg vrtića Carić, Grad Novalja pokrenuo je natječaj za opremanje vrtića koji je odabirom najpovoljnijeg ponuditelja i potpisivanjem ugovora o opremanju vrtića uspješno priveden kraju. Projekt vrijedan 13.343.219,76 kn sa PDV-om sufinanciran je od strane Europske unije

REZULTATI UPISA

REZULTATI UPISA 19. lipnja 2020. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021. se mogu preuzeti na donjem linku. REZULTATI UPISA Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića. Prije prijema djeteta u dječji vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Roditeljima će se putem e-maila dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi. Dijete ne može početi pohađati dječji vrtić dok se ne ispune sve gore navedene obveze. NAPOMENA Roditelji djece koji su podnjeli prijavu za upis djeteta za pedagošku godinu 2020./2021., a čija se djeca nalaze na listi čekanja, primit će se u nove prostore dječjeg vrtića čije se otvorenje planira do kraja kalendarske godine.