OBAVIJEST ZA RODITELJE

OBAVIJEST RODITELJIMA O MOGUĆNOSTI UPISA U POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 8.srpnja 2020. Dragi roditelji, obaviještavamo vas čija su djeca upisana u naš dječji vrtić, a koja imaju 4 ili više godina, ukoliko ste zainteresirani za premještaj vašeg djeteta u Posebni program ranog učenja engleskog jezika koji će se odvijati u sklopu redovitog osmosatnog programa u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini, možete to učiniti do petka 17. srpnja 2020. godine. POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  (LETAK) Ukoliko ste zainteresirani za navedeno, molimo pošaljite ispunjeni zahtjev na mail adresu dječjeg vrtića: djecji.vrtic.caric.novalja@gs.t-com.hr OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PREMJEŠTAJ 

OBAVIJEST ZA RODITELJE

OBAVIJEST ZA RODITELJE 7. srpnja 2020. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA Dragi roditelji, Dječji vrtić „Carić“ u novoj pedagoškoj godini 2020./2021. uvodi Posebni program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte godine do polaska u školu u cjelodnevnom redovitom programu. Na temelju iskazanog interesa biti će formirana jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina s ukupnim brojem djece do 22. Skupina se formira do 1. rujna 2020. godine, a započeti će s provođenjem redovitog programa 1. listopada 2020.godine. Voditeljice programa su odgojiteljice educirane za provedbu ranog učenja engleskog jezika u vrtiću koje će s djecom komunicirati i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Roditelji djece uključene u program ranog učenja engleskog jezika će plaćati redovnu cijenu vrtića uz dodatno plaćanje od 200,00 kuna. Upis u program ranog učenja engleskog jezika utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, pri čemu starije dijete ima prednost u odnosu na mlađe dijete. Našim Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje među kojima je i komunikacija na stranim jezicima. Predškolska dob je zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika.

Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića Carić napreduju sukladno utvrđenoj dinamici izvođenja i bit će završeni u ugovorenom roku

Radovi na adaptaciji dječjeg vrtića Carić napreduju sukladno utvrđenoj dinamici izvođenja i bit će završeni u ugovorenom roku Rekonstrukcijom - dogradnjom dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ prema projektu koji je izradio ATELIER Ivan Bačić d.o.o., formira se novi objekt osnovan kao dio vrtića namijenjen najmlađoj dobi, novim prostorijama za rad te višenamjenskoj dvorani, čime vrtić dobiva sve potrebne sadržaje modernog vrtića. Projekt uključuje dogradnju: dvije jaslične jedinice, višenamjenske dvorane, samostalne kuhinje, prostorije za djelatnike, te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700m2 bruto površine. Pet mjeseci od početka izvođenja građevinskih radova, radovi na rekonstrukciji – dogradnji dječjeg vrtića Carić u fazi su građevinsko obrtničkih radova. Trenutno se vrše elektroinstalaterski radovi polaganja elektroenergetskih kablova, strojarski radovi, vodoinstalaterski radovi te radovi na konstrukciji objekta što uključuje oblaganje vanjskih i unutarnjih zidova. Dovršeni su radovi konstrukcije objekta i hidroizolacije krova. Paralelno sa izvođenjem radova dogradnje objekta dječjeg vrtića Carić, Grad Novalja pokrenuo je natječaj za opremanje vrtića koji je odabirom najpovoljnijeg ponuditelja i potpisivanjem ugovora o opremanju vrtića uspješno priveden kraju. Projekt vrijedan 13.343.219,76 kn sa PDV-om sufinanciran je od strane Europske unije

REZULTATI UPISA

REZULTATI UPISA 19. lipnja 2020. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021. se mogu preuzeti na donjem linku. REZULTATI UPISA Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića. Prije prijema djeteta u dječji vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Roditeljima će se putem e-maila dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi. Dijete ne može početi pohađati dječji vrtić dok se ne ispune sve gore navedene obveze. NAPOMENA Roditelji djece koji su podnjeli prijavu za upis djeteta za pedagošku godinu 2020./2021., a čija se djeca nalaze na listi čekanja, primit će se u nove prostore dječjeg vrtića čije se otvorenje planira do kraja kalendarske godine.

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020.

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020. 19. lipnja 2020. ODLUKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA RAD „SEZONSKE“ MJEŠOVITE VRTIĆNE SKUPINE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U “SEZONSKU” SKUPINU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. ZAHTJEV ZA UPIS

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja 2020. Poštovani roditelji! Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 5. lipnja objavio izmjene i dopune uputa za pohađanje vrtića. Izmjene i dopune može pročitati OVDJE.

Upitnik- web stranica DV Carić: “Carić Vas zove u avanture nove” (Vrtić na daljinu) u doba izolacije

Upitnik- web stranica DV Carić: "Carić Vas zove u avanture nove" (Vrtić na daljinu) u doba izolacije Poštovani roditelji, poštovani sustručnjaci i prijatelji vrtića, u razdoblju od 06.04. do 24.05.2020. web stranica Dječjeg vrtića Carić - "Carić Vas zove u avanture nove" (Vrtić na daljinu) postala je mjesto na kojem smo vam pokušali biti podrška u doba izolacije. Svaki dan donosili smo vam stručne tekstove te ideje za kreativne aktivnosti djece i odraslih koje su za vas pripremale naše odgajateljice i članice stručne službe. Popuštanje epidemioloških mjera omogućilo je ponovno otvaranje vrtića i završetak našeg projekta. Svaki završetak je i prilika za pogled unazad, pogled kojim ćemo obuhvatiti prijeđeni put našeg projekta. Kako bi u tome bili uspješniji, molimo vas da ispunite kratki upitnik i napišete nam kako ste vi doživjeli naš web u danima izolacije. Hvala vam što ste bili s nama! :D UPITNIK- WEB stranica Vrtić na daljinu u doba izolacije

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. 22. svibnja 2020. JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“, NOVALJA ZA PEDAGOŠKU 2020. /2021. GODINU ZAHTJEV ZA UPIS JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU (MALA ŠKOLA) ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE         - Zahtjev se podnosi isključivo za djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine.

NOVA OBAVIJEST ZA RAD VRTIĆA OD 25. SVIBNJA 2020.

NOVA OBAVIJEST ZA RAD VRTIĆA OD 25. SVIBNJA 2020. 21. svibnja 2020. Poštovani roditelji, na temelju novih uputa HZJZ koje se primjenjuju od 25. svibnja 2020. rad u predškolskim ustanovama, uz primjenu odredbi uputa, omogućuje uključivanje sve djece u vrtić. U pogledu organizacija rada preporučeno je uključivanje 15 - 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini. Ako su skupine veće od predloženih, trebamo razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine. S obzirom da je naš prostor ograničen i nemamo prostorije većih površina kao ni prostorije koje ne koristimo, molimo vas da se očitujete planirate li slijedeći tjedan dovesti dijete, kako bismo mogli na vrijeme organizirati rad i pripremiti se za prihvat djece na preporučeni način, a sve u svrhu sigurnosti vaše djece. Pošaljite obavijest na e- mail: ravnateljica@vrtic-caric.hr najkasnije do 22.svibnja 2020. do 12.00 sati. Također, dužni smo vas upoznati s najvažnijim uputama: • ne dolazite u pratnji djeteta ako imate simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA 22. svibnja 2020. Poštovani roditelji, Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića „Carić“ u pedagoškoj godini 2020./2021. zaprimat će se u periodu od 25. svibnja 2020. g. do zaljučno 04. lipnja 2020.g. Dosadašnji korisnici usluga čije dijete kontinuirano koristi usluge Dječjeg vrtića, dužni su za pedagošku godinu 2020./2021., predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga. Ukoliko je došlo do promjene statusa (prebivalište, bračni status, broj telefona/mobitela i sl.) korisnik usluga predaje i svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Dosadašnji korisnici usluga dužni su podmiriti dugovanja Dječjem vrtiću u trenutku predaje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga. Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se elektroničkim putem na e-mail: info@vrtic-caric.hr. Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem e-maila, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran) poštom ili putem poštanskog sandučića u vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.