OBAVIJEST O ODLUKAMA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

3.12.2020.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2020.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaji će biti objavljeni dana 7. prosinca 2020.godine istovremeno na oglanim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

UPUTE RODITELJIMA O POSTUPANJU TIJEKOM DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJECE OD 3. PROSINCA 2020.

Poštovani roditelji,
kako bismo osigurali što sigurnije uvjete za boravak djece u dječjem vrtiću molimo vas da pročitate i poštujete slijedeće upute o načinu dovođenja i odvođenja djece iz dječjeg vrtića.

Od četvrtka, 3. prosinca 2020. godine, svi roditelji dovode djecu na način da ne ulaze u dječji vrtić. Prihvat sve djece će se odvijati na glavnom ulazu.
Odvođenje djece iz dječjeg vrtića odvija se na isti način kao i dovođenje djeteta u dječji vrtić.
Zahvaljujemo na razumijevanju!

KESTENIJADA

Povodom jesenjih dana, 30. listopada 2020 organizirali smo kestenijadu na igralištu za sve skupine našega vrtića. Pečene kestene pripremio nam je Patrikov tata Mario. Hvala mu na tome, djeca su uživala u okusima jeseni!

ANKETNI UPITNIK ZA RODITELJE VEZAN UZ POPODNEVNI, PRODULJENI ILI SMJENSKI RAD

Poštovani roditelji,

cilj ovog anketnog upitnika je usklađivanje rada vrtića s poslovnim obvezama roditelja, a primarno je usmjeren na zadovoljavanje potreba korisnika za produljenim, popodnevnim ili smjenskim radom vrtića.

Produljeni rad vrtića odnosi se na produljenje postojećeg radnog vremena vrtića. Popodnevni rad vrtića odnosi se na redovni program koji se ostvaruje u popodnevnom terminu (od 11 do 21 sat), dok je smjenski rad onaj u kojem se redovni program ostvaruje jedan tjedan ujutro a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuje dnevno.

Pri ispunjavanju upitnika vodite računa da, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe članak 3. stavak 1., dijete može boraviti u vrtiću maksimalno 10 sati dnevno u cjelodnevnom programu odnosno 6 sati dnevno u poludnevnom programu.

Upitnik možete preuzeti ovdje i predati ga u Vrtić ili poslati na mail adresu:  ravnateljica@vrtic-caric.hr. Prikupljanje upitnika provodi se tijekom listopada.

UPUTE ZA DOVOĐENJE DJECE OD 1. RUJNA 2020.

Mole se roditelji/skrbnici:

 • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 •  da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19

ULAZAK I IZLAZAK IZ VRTIĆA

1.Prilikom ulaska u ustanovu poštivati pravilo međusobnog razmaka od 1,5m
2. Dolazak u vrtić je do 9 sati. Od 9:00 do 15:00 sati vrata vrtića će biti zaključana i roditelji        više neće moći ući u vrtić (osim u iznimnim slučajevima prema dogovoru).
3.Dijete u vrtić dolazi u pratnji samo jedne odrasle osobe.
4.ODRASLA OSOBA U PRATNJI DJETETA OBAVEZNO MORA IMATI MASKU, U PROTIVNOM NE MOŽE UĆI U PROSTOR VRTIĆA. MASKA SE MORA OBAVEZNO NOSITI PRAVILNO, TAKO DA POKRIVA NOS I USTA.
5.Prije ulaska u vrtić roditelj/osoba u pratnji obavezno mora dezinficirati ruke.
6.Prilikom ulaska u vrtić dijete i osoba u pratnji moraju stati na dezinfekcijsku podlogu.
7. Roditelj/osoba u pratnji s djetetom dolazi do garderobe i preobuva dijete u papučice. Dijete predaje odgajatelju na ulaznim vratima sobe uz što kraće zadržavanje u prostoru vrtića i poštivanje fizičkog razmaka prema drugim osobama. Roditelj ne smije ulaziti u prostor sobe.
8.Roditelji/skrbnici se ne zadržavaju u prostorima vrtića (unatarnji i vanjski prostori) te izbjegavaju fizički kontakt (bliski kontakt) s drugom djecom, roditeljima/skrbnicima te djelatnicima vrtića (ukoliko to nije nužno potrebno).
9. Ne preporuča se duža komunikacija roditelja i odgajatelja prilikom preuzimanja djeteta.
10.Svaku informaciju o djetetu koju smatra važnom, roditelj/skrbnik može odgajateljima proslijediti putem emaila ili javiti telefonski, a isto tako čini i odgajatelj.

11.Odlazak iz vrtića moguć je u periodu od 12:30 do 13:00 sati za djecu koja koriste 6 satni program, a od 15:00 do 15:30 sati  za djecu koja koriste 8 satni program i u tom periodu će vrata vrtića biti otvorena.

12.Roditelj/skrbnik donosi ruksak s rezervnom odjećom i djetetovim stvarima (po mogućnosti pripremiti stvari za period od tjedan dana). Ruksak s opremom sadrži: pidžamu, rezervnu odjeću i obuću (donje rublje, čarape), pelene, dudu, bočicu za one koji ih koriste. Ukoliko je potrebno, roditelj/skrbnik i tijekom tjedna donosi čistu odjeću i potrebne stvari.
13.U vrtić nije dozvoljeno donositi igračke od kuće, niti tzv. “tješilice”
14.Preporuča se da se roditelji ne zadržavaju u grupama ispred vrtića.
15. Prilikom dolaska po dijete slijediti iste ove upute. Odgajatelj dijete predaje roditelju/osobi u pratnji na vratima sobe.

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bismo zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta.

PRILAGODBA DJECE

 1. Malo duže zadržavanje (do 30 minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku uključivanja u ustanovu.
 2. Roditelj smije boraviti u pretprostoru sobe (garderobi).
 3. Obavezno nošenje maske i nazuvki za cipele.
 4. U pratnji djeteta može biti samo jedan roditelj.

SURADNJA S RODITELJIMA

 1. Svaki oblik suradnje roditelja i vrtića odvija se telefonskim ili elektroničkim putem (e-mail).
 2. Svaki roditelj ima mogućnost dobivanja individualnih informacija o djetetu. Individualne informacije mogu se održati na zahtjev odgajatelja i na zahtjev roditelja. Individualne informacije održavati će se telefonskim putem ili drugim elektroničkim putevima (zbog epidemiološke situacije).

PROSLAVA ROĐENDANA

 1. U vrtić nije dozvoljeno unositi hranu.
 2. Dozvoljeno je donijeti sok koji će odgajatelji djeci dijeliti u jednokratne čaše, prema higijenskim uputama.
 3. Odgajatelji će osmisliti proslavu rođendana na adekvatan način u vidu raznih odgojno-obrazovnih i zabavnih aktivnosti.

MJERE SUZBIJANJA BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

1.Bolesno dijete ne smije doći u vrtić. Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom matičnom odgojitelju ili ravnateljici ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
2.Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti ne smiju dolaziti u ustanovu.
3.U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj je obavezan odmah po pozivu odgajatelja, logopeda, psihologa ili ravnateljice vrtića doći po dijete i obratiti se pedijatru. Odmah nakon obavljenog pregleda roditelj mora javiti informacije o zdravstvenom stanju djeteta matičnom odgojitelju ili ravnateljici.
4. U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj, kožne promjene, proljev, povraćanje) odgojitelj će pozvati roditelja, a roditelj je obavezan doći po dijete.
5. Roditelj obavezno treba javiti ravnateljici ili matičnom odgojitelju ako dođe do bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju djeteta te ako se covid-19 dijagnosticira nekom od ukućana ili bliskim kontaktima.
6. Djelatnici između sebe trebaju poštivati fizički razmak od 1,5 metra. Fizički razmak među djecom u mogućnosti osigurati.
7. Obroci se poslužuju u sobama. Hranu dijele odgajatelji po strogim higijenskim uputama (sredstvo za dezinfekciju ruku, maska, rukavice), nema samoposluživanja djece. Razmak između stolova za blagovanje je 1,5 metar, te je strogo određen raspored sjedenja djece.
8. Cijeli unutarnji prostor i oprema te igrala na vrtićkim igralištima se svakodnevno čiste i dezinficiraju.
9. Za vrijeme boravka djeteta u vrtiću dostupni smo vam u svakom trenutku putem telefona.

MOLIMO PROČITAJTE UPUTE HZJZ-a OD 24. 8. 2020. GODINE

 

KONTAKTI
ravnateljica: Sandra Karavanić – 098 811712, 662269
psihologinja: Marija Lisica – 663672

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA/NOVOUPISANA DJECA

 Poštovani roditelji! 

Ugovori o korištenju usluga Dječjeg vrtića „Carić“ potpisivati će se u petak, 28. kolovoza 2020.g. u vremenu od 15,30 do 17,30 sati u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića „Carić“, Zeleni put 3. 

Potpisivanje ugovora održati će se po sljedećem rasporedu: 

 • JASLICE OD 15,30 DO 16,30
 • VRTIĆ OD 16,30 DO 17,30 

Molimo vas da potpisivanju ugovora prisustvuje samo jedan roditelj/skrbnik upisanog djeteta, kako bi smanjili broj ljudi u zatvorenom prostoru.

U prostorije Uprave ulazit će se jedan po jedan. 

Molimo roditelje/skrbnike da prilikom potpisivanja ugovora nose masku, na ulazu u vrtić roditelj/skrbnik će biti dužan dezinficirati ruke za to predviđenim sredstvom kao i obuću stajanjem na pripremljenu dezbarijeru.

Ujedno vas molimo da održavate razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na druge osobe te izbjegavate zadržavanje i  grupiranje u i ispred vrtića.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Upute HZJZ-a za vrtiće

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 24. kolovoza 2020. godine objavio upute za pohađanje vrtića u pedagoškoj godini 2020./21. Upute možete pročitati OVDJE.

NOŠENJE MASKI PRI ULASKU U VRTIĆ

16. srpnja 2020

Poštovani roditelji,

u skladu s preporukama, a s ciljem zaštite zdravlja vas i vaše djece, molimo Vas da pri dolasku u prostorije vrtića i tijekom boravka u njemu nosite zaštitne maske.

Hvala vam na suradnji!

Priprema djece zapovratak u vrtić nakon perioda izolacije radi koronavirusa

Poštovani roditelji djece koja se vraćaju u jaslice ili vrtić nakon provedenog perioda u izolaciji, ovim tekstom želimo vam ukazati na promjene s kojima će se vaše dijete susresti povratkom u vrtić, kako biste u skladu sa stupnjem razumijevanja djeteta mogli dijete pripremiti na izmijenjene okolnosti boravka u vrtiću.

Više informacija možete pronaći na linku.

Arhiva obavijesti

REZULTATI UPISA

REZULTATI UPISA 19. lipnja 2020. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021. se mogu preuzeti na donjem linku. REZULTATI UPISA Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020.

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020. 19. lipnja 2020. ODLUKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA RAD „SEZONSKE“ MJEŠOVITE VRTIĆNE SKUPINE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U “SEZONSKU” SKUPINU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. ZAHTJEV ZA UPIS

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja 2020. Poštovani roditelji! Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 5. lipnja objavio izmjene i dopune uputa za pohađanje vrtića. Izmjene i dopune može pročitati OVDJE.

Load More Posts