OBJAVA NATJEČAJA

13.9.2021.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto zdravstveni voditelj:

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ ( 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme )

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 20. srpnja 2021. godine prime sljedeće kandidatkinje:
Elvira Dabo, Ivona Lulić, Ana Matak na neodređeno puno radno vrijeme i Minea Matošić na određeno puno radno vrijeme.
Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su sve kandidatkinje obaviještene o rezultatima natječaja.

OBAVIJEST RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. – prvi polazak u jaslice/vrtić

Draga djeco, poštovani roditelji!

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Dječji vrtić “Carić” i veselimo se vašem skorašnjem dolasku.
Nova pedagoška godina započinje 1. rujna 2021. godine, a proces prilagodbe na jaslice/vrtić kreće od ponedjeljka, 6. rujna 2021. godine.
Raspored dolazaka Vaše djece na prilagodbu dobit ćete putem e-maila.

Dobrodošli!

OBJAVA NATJEČAJA

20.7.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ:

3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

OBJAVA NATJEČAJA

21.6.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto odgojitelj

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

REZULTATI UPISA

10.6.2021.
Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. se mogu preuzeti na donjem linku.
REZULTATI UPISA

Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića.
Ovim putem obavještavamo roditelje koji su podnijeli Zahtjev za upis djece u program predškole (tzv. mala škola) da su sva djeca primljena.
Prije prijema djeteta u vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti, inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.
Roditeljima će se putem elektroničke pošte dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi. Dijete ne može početi pohađati vrtić dok se ne ispune sve gore navedene obveze.

Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 25. svibnja 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto odgojitelj predškolske djece temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 10. svibnja 2021.godine prime Tina Kurilić i Ana Lazanja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

EU PROJEKTI

26. 3.2021.

Nakon proširenja Dječjeg vrtića „Carić“ za što je prijavom na natječaj iz mjere 7, podmjere 7.4., operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ osiguran iznos od 5.802.888,00 kuna od ukupnog iznosa projektne investicije koji iznosi 13.621.228,57 kuna, Grad Novalja je u partnerstvu s Dječjem vrtićem „Carić“ prijavio projekt za EU financiranje po pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a koji se odnosi na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Ovim projektom osigurala bi se financijska sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću kao i podizanje kvalitete pedagoškog standarda. Projekt uključuje nabavu i dobavu fiksne opreme koja bi se postavila na igralište za djecu jaslične dobi i u sportsku dvoranu.

U pripremi je i prijava projekta na Poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Europske unije. Otvorenje Poziva predviđeno je za svibanj 2021. godine.

U okviru ovog projekta provodile bi se aktivnosti pružanja usluga produljenog radnog vremena dječjeg vrtića kao i razvoj posebnih programa.

Također, omogućilo bi se jačanje kvaliteta stručnih radnika s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija.

OBJAVA NATJEČAJA

16.3.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto stručni suradnik- logoped

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

OBAVIJEST O UPISU U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Poštovani roditelji,

postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2021. godine.

Radi  okolnosti u kojima se nalazimo nismo u mogućnosti sazvati sastanak na temu upisa u prvi razred na kojem bi Vam bili uručeni pozivi za upis.

Iz tog razloga Vas molimo da se do nedjelje, 28. ožujka 2021., javite pedagoginji na e-mail: ana.vidas1@skole.hr

Sadržaj e-maila bi trebao sadržavati:

 • Ime i prezime djeteta
 • Datum i mjesto rođenja djeteta
 • Adresa stanovanja
 • Ime i prezime roditelja
 • Broj mobitela roditelja

Nakon što se javite pedagoginji, na taj isti e-mail biti će Vam uručen poziv za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. kao i sve informacije bitne za upis u prvi razred. Također, ukoliko imate pitanja u vezi upisa slobodno možete postaviti upit na navedeni e-mail ili nam se možete obratiti telefonski na broj 053/661 – 337.

S poštovanjem,

Ana Vidas, mag.paed. i educ.phil.

OBAVIJEST O ODLUCI O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

5.3.2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2021.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja.
Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Obavijest o izboru kandidatkinja temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Odgojitelj“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na godinu dana, 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do 30.6.2021.)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“ na sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto Odgojitelj temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 14. siječnja 2021. godine primi Tina Kurilić na godinu dana te Andrea Borović i Julia Radoslović do 30.6.2021.godine.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Carić“ smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

OBJAVA NATJEČAJA

8.2.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto stručni suradnik- logoped

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

OBAVIJEST O ODLUCI O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK-LOGOPED

3.veljače 2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ , broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2021.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja.
Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

OBAVIJEST O ODLUCI O PONIŠTENJU NATJEČAJA

3. veljače 2021.

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 3. veljače 2021. godine, objavljuje

Odluku o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.

Obavijest o izboru kandidatkinje temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2021.godine)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju“ temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Lucija Najev.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

REZULTATI UPISA

3. veljače 2021.

Rezultati upisa u jasličnu skupinu za pedagošku godinu 2020./2021. mogu se preuzeti na donjem linku.

REZULTATI UPISA

Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće dječjeg vrtića.
Prije prijema djeteta u dječji vrtić jedan od roditelja je obvezan obaviti inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića te dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.
Roditeljima će se putem elektroničke pošte dostaviti sve potrebne obavijesti i pozivi.

PROGRAM PREDŠKOLE – OBAVIJEST I UPUTA ZA RODITELJE

28. siječnja 2021.

Program predškole (za djecu koja nisu polaznici redovnog programa dječjeg vrtića) započet će 1. veljače 2021. godine. Prijavljena djeca će biti integrirana u redovan program.
Program predškole odvijat će se svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 11.30 sati. Molimo vas da dovodite i odvodite dijete na vrijeme.
Pri dovođenju i odvođenju djece ne preporuča se ulazak roditelja u prostor ustanove te će stručno osoblje dočekati djecu. Procijenite li da će dijete imati veće teškoće u odvajanju pri dolasku u ustanovu, moguće je ući u prostor hodnika te se u što kraćem vremenu pozdraviti s djetetom.
Za program predškole potrebno je ponijeti papuče te najkasnije na dan početka programa dostaviti liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu.

Veselimo se druženju i suradnji!

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

15. siječnja 2021.

Poštovani roditelji!
Ovim vas putem obavještavamo da će se upisi u program predškole /mala škola provoditi elektroničkim putem.
Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem elektroničke pošte, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran) poštom ili putem poštanskog sandučića u dječjem vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja.

JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

OBJAVA NATJEČAJA

14.1.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto odgojitelj

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

OBAVIJEST O ODLUCI O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE

13. siječnja 2021.
Poštovani roditelji!
Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021. godine donijelo je

Odluku o provođenju postupka upisa djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021.

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica“ (1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 12. siječnja 2021. godine s 4 (četiri) glasova „ZA“ je donijelo Odluku da se u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto „Spremačica“ (m/ž) temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Ivana Puklin.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Obavijest o izboru kandidata temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto „Spremačica/servirka“ (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 12. siječnja 2021. godine s 4 (četiri) glasova „ZA“ je donijelo Odluku da se u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto „Spremačica/servirka“ (m/ž) temeljem natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 21. prosinca 2020.godine primi Mirjana Dabo.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama dječjeg vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

OBAVIJEST O ODLUCI O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ

13.1.2021.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ , broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja.

Rok podnošenja prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

OBAVIJEST O ODLUCI O PONIŠTENJU NATJEČAJA

13.1.2021.

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2021. godine, objavljuje

Odluku o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.

OBAVIJEST

23.12.2020.

Bodovna lista upisane i neupisane djece biti će objavljena u siječnju 2021.godine na oglasnoj ploči u dječjem vrtiću i na mrežnoj stranici ustanove.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

OBAVIJEST O ODLUCI O PONIŠTENJU NATJEČAJA

15.12.2020.

Dječji vrtić „Carić“, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine, objavljuje

Odluku o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja donesena je zbog formalno pravnih razloga.

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

10. prosinca 2020.

Poštovani roditelji!

Ovim vas putem obavještavamo da će se upisi u dječji vrtić provoditi elektroničkim putem.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev putem elektroničke pošte, isti mogu predati u papirnatom obliku (zatvoren i kuvertiran)  poštom ili putem poštanskog sandučića u dječjem vrtiću na adresi Zeleni put 3, 53291 Novalja. 

JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U JASLIČNU SKUPINU

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U JASLIČNU SKUPINU

OBAVIJEST

8.12.2020.

Ovim putem vas obaviještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Carić”, Novalja, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na sjednici održanoj elektroničkim putem, dana 8. prosinca 2020.g. donijelo:

Odluku o planu upisa djece rane dobi u jasličnu skupinu u sklopu Projekta rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021.

Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa u jasličnu skupinu u sklopu Projekta rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Carić“ za pedagošku godinu 2020./2021.

OBJAVA NATJEČAJA

8.12.2020.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto odgojitelj

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica/servirka

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja, na radno mjesto spremačica

Natječaji su objavljeni dana 8. prosinca 2020.godine istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je od 8. do 16. prosinca 2020.g.

OBAVIJEST O ODLUKAMA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

7.12.2020.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2020.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaji će biti objavljeni dana 8. prosinca 2020.godine istovremeno na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OBAVIJEST O ODLUKAMA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

3.12.2020.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića »Carić«, Novalja (KLASA:012-03/19-01/01,URBROJ:2125/41-02-19-04, od 30. rujna 2019.g.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2020.godine donijelo je:

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik-logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja

Natječaji će biti objavljeni dana 7. prosinca 2020.godine istovremeno na oglanim mjestima i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

UPUTE RODITELJIMA O POSTUPANJU TIJEKOM DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJECE OD 3. PROSINCA 2020.

Poštovani roditelji,
kako bismo osigurali što sigurnije uvjete za boravak djece u dječjem vrtiću molimo vas da pročitate i poštujete slijedeće upute o načinu dovođenja i odvođenja djece iz dječjeg vrtića.

Od četvrtka, 3. prosinca 2020. godine, svi roditelji dovode djecu na način da ne ulaze u dječji vrtić. Prihvat sve djece će se odvijati na glavnom ulazu.
Odvođenje djece iz dječjeg vrtića odvija se na isti način kao i dovođenje djeteta u dječji vrtić.
Zahvaljujemo na razumijevanju!

KESTENIJADA

Povodom jesenjih dana, 30. listopada 2020 organizirali smo kestenijadu na igralištu za sve skupine našega vrtića. Pečene kestene pripremio nam je Patrikov tata Mario. Hvala mu na tome, djeca su uživala u okusima jeseni!

ANKETNI UPITNIK ZA RODITELJE VEZAN UZ POPODNEVNI, PRODULJENI ILI SMJENSKI RAD

Poštovani roditelji,

cilj ovog anketnog upitnika je usklađivanje rada vrtića s poslovnim obvezama roditelja, a primarno je usmjeren na zadovoljavanje potreba korisnika za produljenim, popodnevnim ili smjenskim radom vrtića.

Produljeni rad vrtića odnosi se na produljenje postojećeg radnog vremena vrtića. Popodnevni rad vrtića odnosi se na redovni program koji se ostvaruje u popodnevnom terminu (od 11 do 21 sat), dok je smjenski rad onaj u kojem se redovni program ostvaruje jedan tjedan ujutro a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuje dnevno.

Pri ispunjavanju upitnika vodite računa da, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe članak 3. stavak 1., dijete može boraviti u vrtiću maksimalno 10 sati dnevno u cjelodnevnom programu odnosno 6 sati dnevno u poludnevnom programu.

Upitnik možete preuzeti ovdje i predati ga u Vrtić ili poslati na mail adresu:  ravnateljica@vrtic-caric.hr. Prikupljanje upitnika provodi se tijekom listopada.

UPUTE ZA DOVOĐENJE DJECE OD 1. RUJNA 2020.

Mole se roditelji/skrbnici:

 • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 •  da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19

ULAZAK I IZLAZAK IZ VRTIĆA

1.Prilikom ulaska u ustanovu poštivati pravilo međusobnog razmaka od 1,5m
2. Dolazak u vrtić je do 9 sati. Od 9:00 do 15:00 sati vrata vrtića će biti zaključana i roditelji        više neće moći ući u vrtić (osim u iznimnim slučajevima prema dogovoru).
3.Dijete u vrtić dolazi u pratnji samo jedne odrasle osobe.
4.ODRASLA OSOBA U PRATNJI DJETETA OBAVEZNO MORA IMATI MASKU, U PROTIVNOM NE MOŽE UĆI U PROSTOR VRTIĆA. MASKA SE MORA OBAVEZNO NOSITI PRAVILNO, TAKO DA POKRIVA NOS I USTA.
5.Prije ulaska u vrtić roditelj/osoba u pratnji obavezno mora dezinficirati ruke.
6.Prilikom ulaska u vrtić dijete i osoba u pratnji moraju stati na dezinfekcijsku podlogu.
7. Roditelj/osoba u pratnji s djetetom dolazi do garderobe i preobuva dijete u papučice. Dijete predaje odgajatelju na ulaznim vratima sobe uz što kraće zadržavanje u prostoru vrtića i poštivanje fizičkog razmaka prema drugim osobama. Roditelj ne smije ulaziti u prostor sobe.
8.Roditelji/skrbnici se ne zadržavaju u prostorima vrtića (unatarnji i vanjski prostori) te izbjegavaju fizički kontakt (bliski kontakt) s drugom djecom, roditeljima/skrbnicima te djelatnicima vrtića (ukoliko to nije nužno potrebno).
9. Ne preporuča se duža komunikacija roditelja i odgajatelja prilikom preuzimanja djeteta.
10.Svaku informaciju o djetetu koju smatra važnom, roditelj/skrbnik može odgajateljima proslijediti putem emaila ili javiti telefonski, a isto tako čini i odgajatelj.

11.Odlazak iz vrtića moguć je u periodu od 12:30 do 13:00 sati za djecu koja koriste 6 satni program, a od 15:00 do 15:30 sati  za djecu koja koriste 8 satni program i u tom periodu će vrata vrtića biti otvorena.

12.Roditelj/skrbnik donosi ruksak s rezervnom odjećom i djetetovim stvarima (po mogućnosti pripremiti stvari za period od tjedan dana). Ruksak s opremom sadrži: pidžamu, rezervnu odjeću i obuću (donje rublje, čarape), pelene, dudu, bočicu za one koji ih koriste. Ukoliko je potrebno, roditelj/skrbnik i tijekom tjedna donosi čistu odjeću i potrebne stvari.
13.U vrtić nije dozvoljeno donositi igračke od kuće, niti tzv. “tješilice”
14.Preporuča se da se roditelji ne zadržavaju u grupama ispred vrtića.
15. Prilikom dolaska po dijete slijediti iste ove upute. Odgajatelj dijete predaje roditelju/osobi u pratnji na vratima sobe.

Molimo roditelje za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bismo zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta.

PRILAGODBA DJECE

 1. Malo duže zadržavanje (do 30 minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku uključivanja u ustanovu.
 2. Roditelj smije boraviti u pretprostoru sobe (garderobi).
 3. Obavezno nošenje maske i nazuvki za cipele.
 4. U pratnji djeteta može biti samo jedan roditelj.

SURADNJA S RODITELJIMA

 1. Svaki oblik suradnje roditelja i vrtića odvija se telefonskim ili elektroničkim putem (e-mail).
 2. Svaki roditelj ima mogućnost dobivanja individualnih informacija o djetetu. Individualne informacije mogu se održati na zahtjev odgajatelja i na zahtjev roditelja. Individualne informacije održavati će se telefonskim putem ili drugim elektroničkim putevima (zbog epidemiološke situacije).

PROSLAVA ROĐENDANA

 1. U vrtić nije dozvoljeno unositi hranu.
 2. Dozvoljeno je donijeti sok koji će odgajatelji djeci dijeliti u jednokratne čaše, prema higijenskim uputama.
 3. Odgajatelji će osmisliti proslavu rođendana na adekvatan način u vidu raznih odgojno-obrazovnih i zabavnih aktivnosti.

MJERE SUZBIJANJA BOLESTI UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

1.Bolesno dijete ne smije doći u vrtić. Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom matičnom odgojitelju ili ravnateljici ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
2.Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti ne smiju dolaziti u ustanovu.
3.U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj je obavezan odmah po pozivu odgajatelja, logopeda, psihologa ili ravnateljice vrtića doći po dijete i obratiti se pedijatru. Odmah nakon obavljenog pregleda roditelj mora javiti informacije o zdravstvenom stanju djeteta matičnom odgojitelju ili ravnateljici.
4. U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj, kožne promjene, proljev, povraćanje) odgojitelj će pozvati roditelja, a roditelj je obavezan doći po dijete.
5. Roditelj obavezno treba javiti ravnateljici ili matičnom odgojitelju ako dođe do bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju djeteta te ako se covid-19 dijagnosticira nekom od ukućana ili bliskim kontaktima.
6. Djelatnici između sebe trebaju poštivati fizički razmak od 1,5 metra. Fizički razmak među djecom u mogućnosti osigurati.
7. Obroci se poslužuju u sobama. Hranu dijele odgajatelji po strogim higijenskim uputama (sredstvo za dezinfekciju ruku, maska, rukavice), nema samoposluživanja djece. Razmak između stolova za blagovanje je 1,5 metar, te je strogo određen raspored sjedenja djece.
8. Cijeli unutarnji prostor i oprema te igrala na vrtićkim igralištima se svakodnevno čiste i dezinficiraju.
9. Za vrijeme boravka djeteta u vrtiću dostupni smo vam u svakom trenutku putem telefona.

MOLIMO PROČITAJTE UPUTE HZJZ-a OD 24. 8. 2020. GODINE

 

KONTAKTI
ravnateljica: Sandra Karavanić – 098 811712, 662269
psihologinja: Marija Lisica – 663672

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA/NOVOUPISANA DJECA

 Poštovani roditelji! 

Ugovori o korištenju usluga Dječjeg vrtića „Carić“ potpisivati će se u petak, 28. kolovoza 2020.g. u vremenu od 15,30 do 17,30 sati u prostorijama Uprave Dječjeg vrtića „Carić“, Zeleni put 3. 

Potpisivanje ugovora održati će se po sljedećem rasporedu: 

 • JASLICE OD 15,30 DO 16,30
 • VRTIĆ OD 16,30 DO 17,30 

Molimo vas da potpisivanju ugovora prisustvuje samo jedan roditelj/skrbnik upisanog djeteta, kako bi smanjili broj ljudi u zatvorenom prostoru.

U prostorije Uprave ulazit će se jedan po jedan. 

Molimo roditelje/skrbnike da prilikom potpisivanja ugovora nose masku, na ulazu u vrtić roditelj/skrbnik će biti dužan dezinficirati ruke za to predviđenim sredstvom kao i obuću stajanjem na pripremljenu dezbarijeru.

Ujedno vas molimo da održavate razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na druge osobe te izbjegavate zadržavanje i  grupiranje u i ispred vrtića.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Upute HZJZ-a za vrtiće

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 24. kolovoza 2020. godine objavio upute za pohađanje vrtića u pedagoškoj godini 2020./21. Upute možete pročitati OVDJE.

NOŠENJE MASKI PRI ULASKU U VRTIĆ

16. srpnja 2020

Poštovani roditelji,

u skladu s preporukama, a s ciljem zaštite zdravlja vas i vaše djece, molimo Vas da pri dolasku u prostorije vrtića i tijekom boravka u njemu nosite zaštitne maske.

Hvala vam na suradnji!

Priprema djece zapovratak u vrtić nakon perioda izolacije radi koronavirusa

Poštovani roditelji djece koja se vraćaju u jaslice ili vrtić nakon provedenog perioda u izolaciji, ovim tekstom želimo vam ukazati na promjene s kojima će se vaše dijete susresti povratkom u vrtić, kako biste u skladu sa stupnjem razumijevanja djeteta mogli dijete pripremiti na izmijenjene okolnosti boravka u vrtiću.

Više informacija možete pronaći na linku.

Arhiva obavijesti

REZULTATI UPISA

REZULTATI UPISA 19. lipnja 2020. Rezultati upisa za pedagošku godinu 2020./2021. se mogu preuzeti na donjem linku. REZULTATI UPISA Protiv odluke o upisu podnositelji prijave za upis djeteta imaju pravo prigovora. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana objave rezultata upisa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020.

UPISI U SEZONSKU SKUPINU 2019./2020. 19. lipnja 2020. ODLUKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA RAD „SEZONSKE“ MJEŠOVITE VRTIĆNE SKUPINE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. JAVNA OBJAVA ZA UPIS DJECE U “SEZONSKU” SKUPINU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020. ZAHTJEV ZA UPIS

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja

NOVE UPUTE ZA DJEČJE VRTIĆE 5. lipnja 2020. Poštovani roditelji! Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 5. lipnja objavio izmjene i dopune uputa za pohađanje vrtića. Izmjene i dopune može pročitati OVDJE.