OBAVIJEST O POČETKU RADOVA

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA „CARIĆ“

 

Dana 21. siječnja 2020. potpisan je Ugovor o građenju za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ između dječjeg vrtića „Carić“ i Izvođača, tvrtke ROJE GRADNJA d.o.o. iz Vukovara. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prema projektu provodit će Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan iz Rijeke, a opremanje objekta vršit će ENERGO-TEHNA d.o.o. iz Svete Nedelje.

Potpisivanju ugovora s izvođačima, prethodile su aktivnosti izrade projekte dokumentacije, prijave na natječaj iz mjere 7, tipa operacije 7.4.1. – „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., provedbe javne nabave i odabira izvođača radova.

Dječji vrtić „Carić“ osnovan je 2. lipnja 1998. godine i od tada djeluje kao samostalna ustanova na adresi Zeleni put 3. Zbog nedovoljnog kapaciteta za obuhvat velikog broja djece 2010. godine, dječjem vrtiću su dograđene još dvije skupine, vrtićna i jaslična. Današnji dječji vrtić svoj rad organizira u 6 odgojnih skupina u prostorima od preko 1 500 m2, a zaposleno je 20 djelatnika. Kako rast razvojnog potencijala grada Novalje prati i porast broja stanovnika odnosno broja djece prepoznata je potreba stvaranja uvjeta kojima bi se svoj djeci osigurala kvalitetna usluga predškolskog odgoja.

S ciljem poboljšavanja životnih uvjeta i temeljnih usluga u predškolskom odgoju i obrazovanju, poboljšanja kvalitete života mještana, poticanja rasta i društveno-ekonomske održivosti, Grad Novalja kao osnivač dječjeg vrtića „Carić“ pokrenuo je projekt Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Carić.

Projekt uključuje dogradnju:

  • dvije jaslične jedinice,
  • višenamjenske dvorane,
  • samostalne kuhinje,
  • prostorije za djelatnike,
  • te dogradnju ostalih potrebnih prostora koji će u potpunosti odgovarati važećem Državnom pedagoškom standardu, ukupne veličine od 700m2 bruto površine.

U tablici 1. je prikazano trajanje provedbe projekta, a u tablici 2. su prikazani izvori sufinanciranja

Tablica 1. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Početak projekta 10.siječnja 2019.
Planirano vrijeme trajanja provede projekta 24 mjeseca
Početak radova rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića „Carić“ 10. veljače 2020.

Tablica 2. IZVORI SUFINANCIRANJA

Sveukupno ugovoreni iznos 13.343.219,76 kn sa PDV-om
Izvor sufinanciranja Iznos sufinanciranja
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 5.802.888,00 kn
Grad Novalja 7.540.331,76 kn

SVETI NIKOLA

Svaki prosinac u dječjem vrtiću  je tradicionalno najsvečaniji i najradosniji mjesec u godini.  Aktivnosti počinju obilježavanjem blagdana Svetog  Nikole.

U „Cariću“ smo se dugo pripremali i nestrpljivo čekali 6. prosinca i „svetog starca“ s poklonima. Pobrinuli smo se za uređenje soba i vrtićkog prostora, izražavali se kroz likovne radove, nove pjesme i recitacije.

U petak smo ga, nakon prigodnog igrokaza „Bakina cipela“, dočekali s pjesmom i recitacijama.

Sveti Nikola je pozdravio djecu, popričao sa svakim od njih i podijelio im poklone.

Dugo očekivani dan u vrtiću bio je ispunjen veseljem, pjesmom, ljubavlju i smijehom.

Radionica za djecu i roditelje

U četvrtak  28.11.2019. godine u sklopu projekta „Igrom do govora“ u jasličnim skupinama održane su radionice  poticanja komunikacije, jezika i govora. Istog dana u vrtićnim skupinama u sklopu projekta „Zid“ održane su radionice za razvijanje fonološke svjesnosti predškolaca.

Zahvaljujemo svoj djeci i roditeljima koji su sudjelovali na radionicama. Nadamo se da ste se zabavili i u nekim aktivnostima prepoznali potencijal za zabavu kod kuće. Pridružite nam se 27. 02. 2020.   kada će se održati slijedeće radionice.

Arhiva obavijesti

SVETI NIKOLA

Svaki prosinac u dječjem vrtiću  je tradicionalno najsvečaniji i najradosniji mjesec u godini.  Aktivnosti počinju obilježavanjem blagdana Svetog  Nikole. U „Cariću“ smo se dugo pripremali i nestrpljivo čekali 6. prosinca i „svetog starca“ s poklonima. Pobrinuli smo se za uređenje soba i vrtićkog prostora, izražavali se kroz likovne radove, nove pjesme i recitacije. U

Radionica za djecu i roditelje

U četvrtak  28.11.2019. godine u sklopu projekta „Igrom do govora“ u jasličnim skupinama održane su radionice  poticanja komunikacije, jezika i govora. Istog dana u vrtićnim skupinama u sklopu projekta „Zid“ održane su radionice za razvijanje fonološke svjesnosti predškolaca. Zahvaljujemo svoj djeci i roditeljima koji su sudjelovali na radionicama. Nadamo se da ste se zabavili

DRAGA DJECO !

„ .... SVETI NIKO SVIJETOM ŠETA, TRAŽI DJECU SVOJU, JER ZA SVAKO DOBRO DIJETE IMA STVARCU KOJU ....“     DRAGA DJECO !  U petak, 6. prosinca 2019.g. sveti Nikola će boraviti u Dječjem vrtiću „Carić“.  Podjela darova održati će se u vremenu od  11,00 do 12,00 sati za svu djecu predškolske dobi, od

Učitaj više članaka